Ec Class: Pengurusan Produk


Pengurusan Produk memudahkan produk atau perkhidmatan suatu perniagaan untuk dihantar kepada pelanggan. Ia merupakan keseluruhan pengalaman yang dihadapi oleh para pengguna, dari memilih produk sehingga ketibaan produk ke pengguna itu, dan merangkumi keseluruhan proses menjual dari penyumberan produk ke penghantaran jarak terakhir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Sign Up For Our Newsletter